สรรพสิ่งหนักหรือเบา

สรรพสิ่งหนักหรือเบา
อยู่ที่เราไปแบกไว้
ถ้าเราทิ้งมันไป
มีอะไรจะหนักเบา
อดีตอันรันทด
อนาคตอันว่างเปล่า
สัทธาเรื่องโง่เง่า
ใครแบกไว้หนักใจเอย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ม.ค.๒๕๖๓