รู้จักสงบใจ

รู้จักสงบใจ
เมื่อมีภัยมาใกล้ตน
ตรองตรึกนึกเหตุผล
หาทางพ้นจากภัยนั้น
ไม่กลัวไม่ตระหนก
ไม่วิตกไม่ไหวหวั่น
หนักแน่นกล้าประจัญ
ปราชญ์ว่านั่น วีรชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ม.ค.๒๕๖๓