ถูก-ผิดในมนุษย์

ถูก-ผิดในมนุษย์
มักสิ้นสุดที่มีชัย
ชนะได้เป็นใหญ่
ความผิดใดย่อมไม่มี
ส่วนฝ่ายที่พ่ายแพ้
นั้นแน่แท้ผิดทุกที่
เพราะโลกเป็นเช่นนี้
จึงไม่มีใครยอมใคร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ก.พ.๒๕๖๓