อันสิ่งที่ยากหา

อันสิ่งที่ยากหา
โบราณว่าสามประการ
ยิ่งหาไปเนิ่นนาน
ยิ่งพบพานความเปล่าดาย
หนึ่ง หาหนวดจากเต่า
สอง หาเขาจากกระต่าย
ที่สาม ยิ่งยากหลาย
หามิตรแท้แต่พาลชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.พ.๒๕๖๓