พระศุกร์เข้าพระเสาร์สู่ราหูบัง

พระศุกร์เข้า พระเสาร์ สู่ราหูบัง
ดวงคนพัง โหรา ท่านว่าไว้
สาระพัด มูลเหตุ แห่งเภทภัย
ที่หลั่งไหล มุ่งหน้า มาประดัง
เปรียบเหมือนคน ใจบาป คิดหยาบช้า
ทำบาปมา มากมาย ในหนหลัง
บาปที่ทำ ได้ที มีพลัง
พร้อมกันหลั่ง ผลร้าย มาให้ตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ก.พ.๒๕๖๓