อาชีพทุกอาชีพ

อาชีพ ทุกอาชีพ
ล้วนเร่งรีบและแข่งขัน
ดิ้นรนต่อสู้กัน
ด้วยเชิงชั้นอันมากมาย
ความเจริญของฝ่ายตน
แม้เป็นผลที่มุ่งหมาย
ขอเพียงอย่าทำร้าย
อีกฟากฝ่ายด้วยอธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ก.พ.๒๕๖๓