ทำงานเพื่อมวลชน

ทำงานเพื่อมวลชน
ต้องอดทนต่อถ้อยคำ
โดยมีเมตตาธรรม
อยู่ประจำในจิตใจ
เป็นผู้สุจริต
มิได้คิดทำร้ายใคร
ไม่โลภคิดอยากได้
ลาภยศใดให้แก่ตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ก.พ.๒๕๖๓