เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

ทรัพย์ วิชา กรรม และความตาย
สิ่งคู่กาย มนุษย์ชาติ นักปราชญ์ว่า
บ้างมีแต่ กำเนิด ก่อเกิดมา
บ้างต้องหา มาประทัง ยังชีวี
ทรัพย์ วิชา และกรรม เลือกทำได้
ธรรมชาติ มีไว้ ให้ทุกที่
แม้ความตาย ก็คล้าย สามอย่างนี้
เกิดขึ้นได้ ทุกที่ ทุกเวลา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ก.พ.๒๕๖๓