กระจกไว้ส่องหน้า

กระจกไว้ส่องหน้า
บางเวลาจำต้องใช้
ดวงตาแม้อยู่ใกล้
ก็มองไม่เห็นหน้าเรา
บุคคลผู้เห็นต่าง
เปรียบเหมือนอย่างกระจกเงา
บางครั้งต้องใช้เขา
ช่วยเตือนจิตสะกิดใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ก.พ.๒๕๖๓