การอ้างเอาศีลพรต

การอ้างเอาศีลพรต
มากำหนดคุณความดี
นักปราชญ์ชาติเมธี
ท่านสอนว่าอย่าไว้ใจ
เพราะว่าชั่วหรือดี
มักอยู่ที่ตัวนิสัย
ศีลพรตนั้นอาจใช้
ข่มนิสัยได้ชั่วคราว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ก.พ.๒๕๖๓