ความทุกข์

ความทุกข์พระสอนว่า
ควรศึกษาให้รอบรู้
ไม่ควรจะหดหู่
หรือย่นย่อท้อแท้ใจ
เพราะทุกข์มีคุณค่า
สร้างปัญญาให้ยิ่งใหญ่
ของกินและของใช้
ก็ทุกข์นั้นบันดาลมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ก.พ.๒๕๖๓