อำนาจความเป็นใหญ่

อำนาจความเป็นใหญ่
ตกอยู่ในมือคนพาล
นักปราชญ์แต่โบราณ
ท่านสอนไว้ภัยมากมี
ผู้ทำ พูดและคิด
วิปริตจากความดี
นิสัยใครอย่างนี้
ท่านเรียกขานว่าพาลชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ก.พ.๒๕๖๓