สุขทุกข์ที่ได้รับ

สุขทุกข์ที่ได้รับ
หรือตกทับมาถึงตน
ทั้งปวงล้วนเป็นผล
กุศล อกุศลที่ทำมา
ละชั่วและทำดี
ด้วยใจที่มีศรัทธา
เป็นกรรมเครื่องนำพา
ความสุขแท้ให้แก่ตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ก.พ.๒๕๖๓