ไม่เจ้าเล่ห์ทุจริตคิดทำชั่ว

ไม่เจ้าเล่ห์ทุจริตคิดทำชั่ว
โดนเขายั่วทนได้ไม่โกรธแค้น
ถูกเงินง้างอย่างไรไม่คลอนแคลน
ผู้หนักแน่นอย่างนี้มีน้อยคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ก.พ.๒๕๖๓