อะนูปะฆาโต

อะนูปะฆาโต
ไม่โทโสทำร้ายกัน
จิตใจนั้นตั้งมั่น
ในขันติและเมตตา
ทุกปัญหาท่านว่าไว้
ต้องแก้ไขด้วยปัญญา
โดยละตัวอัตตา
ให้หมดไปจากใจตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ มี.ค.๒๕๖๓