ศีลและมารยาท

ศีลและมารยาท
หากมาขาดจากผู้ใด
ยากนักที่จักให้
ชาวประชามานิยม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ มี.ค.๒๕๖๓