ต้นเหตุของปัญหา

ต้นเหตุของปัญหา
ตัวอัตตานี้สำคัญ
ตัวฉันและของฉัน
คือทางตันของสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ มี.ค.๒๕๖๓