สังคมเกิดวิบัติ

สังคมเกิดวิบัติ
ใครกำจัดให้หมดไป
เขาคือผู้ยิ่งใหญ่
ทั้งควรคู่การบูชา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ มี.ค.๒๕๖๓