สรรพสัตว์ล้วนกลัวภัย

สรรพสัตว์ล้วนกลัวภัย
แต่กลัวในสิ่งควรกลัว
จึงจะรักษาตัว
ให้อยู่รอดและปลอดภัย
ความกลัวจนรนราน
ถึงทำการใดมิได้
อย่างนี้ย่อมนำภัย
มาเพิ่มให้แก่ตนเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ มี.ค.๒๕๖๓