สิ่งที่สูญเสียไป

สิ่งที่สูญเสียไป
ไม่เสียใจอาลัยหา
ทุกสิ่งที่ได้มา
เพียรรักษาไว้อย่างดี
ฟังหูเหลือไว้หู
ใครครวญดูอย่างถ้วนถี่
มีธรรมสามอย่างนี้
อยู่ที่ไหนปลอดภัย เอย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ มี.ค.๒๕๖๓