อันความไม่มีโรค

อันความไม่มีโรค
ยอดแห่งโชคของประชา
ความหิวนักปราชญ์ว่า
โรคร้ายกว่าโรคใดๆ
ปล่อยไว้ไม่รักษา
อาจนำมาซึ่งภัยใหญ่
เดือดร้อนกันทั่วไป
ถึงเข่นฆ่าจลาจล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ มี.ค.๒๕๖๓