สัทธากับความจริง

สัทธากับความจริง
ในบางสิ่งก็ตรงกัน
บางสิ่งทั้งสองนั้น
ก็ไปกันคนละทิศ
ดังนั้น ท่านจึงว่า
จำต้องหากัลยาณมิตร
ไว้ค่อยช่วยสะกิด
ยามสัทธาพาผิดทาง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ มี.ค.๒๕๖๓