เขาเกิดจากอะไร

เขาเกิดจากอะไร
ก็ยังไม่รู้ที่มา
ที่อยู่เฉพาะหน้า
มิรู้ว่าอยู่ตรงไหน
กี่วันเขาจะลา
ก็ยังหารู้เขาไม่
นี้คือสาเหตุใหญ่
สร้างปัญหาพาลุกลาม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ มี.ค.๒๕๖๓