โรคเกิดแก่ร่างกาย

โรคเกิดแก่ร่างกาย
นั้นมีหลายสมุฏฐาน
แต่ที่นักปราชญ์ท่าน
ว่าสำคัญนั้นคือกรรม
เมื่อกรรมทำลายล้าง
ทุกๆอย่างล้วนมืดดำ
หมอ ยา แม้เลิศล้ำ
รักษากรรมมิได้เลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ มี.ค.๒๕๖๓