ตระหนักกับตระหนก

ตระหนักกับตระหนก
คือวิตกในดวงจิต
ทั้งสองเป็นความคิด
ถึงผองภัยในภายหน้า
ตระหนักคิดถึงภัย
รีบแก้ไขด้วยปัญญา
ตระหนกหวาดผวา
เหมือนกระต่ายที่ตื่นตูม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ มี.ค.๒๕๖๓