ความทุกข์พระสอนว่า

ความทุกข์พระสอนว่า
ต้องศึกษาให้รู้จริง
อย่างนี้จึงเป็นสิ่ง
ที่แก้ไขได้ถูกทาง
หากรู้ไม่ตลอด
เหมือนตาบอดไปคลำช้าง
อย่างนี้มีแต่สร้าง
ความวิวาทขัดแย้งกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ มี.ค.๒๕๖๓