ความจนนักปราชญ์ว่า

ความจนนักปราชญ์ว่า
ทุกข์หนักหนากว่าทุกข์ใด
ยากนักจักมีใคร
ไม่ทุกข์ใจในยามจน
ความเพียรพระสอนไว้
แก้จนได้กันทุกคน
หากยังไม่ผ่านพ้น
ให้ระลึกนึกถึงกรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ มี.ค.๒๕๖๓