เชื้อโรคและผลกรรม

เชื้อโรคและผลกรรม
เป็นตัวนำความเจ็บมา
เชื้อโรคหมอรักษา
ความศรัทธารักษากรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ มี.ค.๒๕๖๓