มนุษย์และเครื่องมือ

มนุษย์และเครื่องมือ
จะลือชื่อหรือไร้ค่า
นักปราชญ์ท่านสอนว่า
ล้วนข้ึนอยู่กับผู้ใช้
ผู้ใช้มีปัญญา
ก็มีค่าอันยิ่งใหญ่
คนโง่เป็นผู้ใช้
มักทำให้ไร้ราคา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ มี.ค.๒๕๖๓