เกิดเป็นเทวดา

เกิดเป็นเทวดา
โบราณว่าต้องอดทน
มนุษย์เกือบทุกคน
มักชอบบ่นเป็นธรรมดา
ฝนตกเขาก็แช่ง
ยามฝนแล้งเขาก็ด่า
โรคภัยเกิดขึ้นมา
เทวดาพลอยรับกรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓