กำลังของคนขลาด

กำลังของคนขลาด
ผู้เป็นปราชญ์ว่าไร้ค่า
คนผู้ไม่หาญกล้า
มีปัญญาก็ป่วยการ
ทรัพย์ของคนตระหนี่
แม้มากมีมหาศาล
ไม่ใช้ไม่ให้ทาน
ต่างอะไรกับไม่มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ เม.ย.๒๕๖๓