อันว่า ปัจจัยสี่

อันว่า ปัจจัยสี่
แต่พอที่ได้อาศัย
สืบชีพให้เป็นไป
ย่อมเกื้อกูลคุณธรรม
รู้ก่อความพอเพียง
คือทางเลี่ยงความระกำ
อีกทั้งยังช่วยนำ
พ้นข้องขัดวิบัติภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ เม.ย.๒๕๖๓