หนักแน่นยามมีภัย

หนักแน่นยามมีภัย
และร่วมใจสามัคคี
ต่อสู้กับไพรี
ไม่วิวาทขัดแย้งกัน
ธรรมนี้ปราชญ์สอนว่า
มีคุณค่านับอนันต์
เป็นธรรมเครื่องสร้างสรรค์
ความยิ่งใหญ่ให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ เม.ย.๒๕๖๓