ช่วยทุกข์ของคนอื่น

ช่วยทุกข์ของคนอื่น
เท่ากับยื่นสุขให้ตน
คำของวิญญูชน
ท่านสั่งสอนแต่ก่อนมา
เห็นไฟไหม้บ้านเขา
แล้วใจเรายังเย็นชา
แน่นอนในไม่ช้า
ไฟต้องมาถึงบ้านเรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๑๓ เ.ย.๒๕๖๓