สรรพสิ่งจะมีค่า

สรรพสิ่งจะมีค่า
กาลเวลาก็สำคัญ
อยู่ที่เวลานั้น
ใครช่วยตนให้พ้นภัย
เวลาจะจมน้ำ
มีทองคำมากเท่าไร
ซากศพให้เกาะได้
ย่อมมีค่ากว่าทองคำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ เม.ย.๒๕๖๓