ทรัพย์กับอำนาจ

ทรัพย์กับอำนาจ
ผู้เป็นปราชญ์ว่าคู่กัน
ต้องมีทั้งสองนั้น
จึงจีรังและยั่งยืน
อำนาจที่ขาดทรัพย์
อาจถึงกับต้องพังครืน
มีทรัพย์อาจขมขื่น
ถ้าอำนาจนั้นขาดไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ เม.ย.๒๕๖๓