บูชาเทวดา

บูชาเทวดา
เพื่อศึกษาให้รู้ธรรม
อันจะเป็นเครื่องนำ
ให้คนเป็นเช่นเทวา
อายชั่วกลัวบาปกรรม
ไม่กระทำความชั่วช้า
ผู้นี้ท่านสอนว่า
เป็นเทวดาได้แน่นอน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ พ.ค.๒๕๖๓