สิ่งที่ไร้ตัวตน

สิ่งที่ไร้ตัวตน
อาจส่งผลร้ายและดี
เขาเรียกกันว่าผี
เชื่อกันมาแต่ช้านาน
บางคนใช้วิธี
ไปปลุกผีมาใช้งาน
ข่มขู่พวกชาวบ้าน
ให้ยอมทำตามใจตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ พ.ค.๒๕๖๓