เมื่อกรรมมาให้ผล

เมื่อกรรมมาให้ผล
ยากที่คนจะหนีได้
ปัญญาเคยผ่องใส
ก็กลับไปให้มืดมน
พระรามทรงฤทธา
เมื่อกรรมมาถึงแก่ตน
ยังกลับลืมเหตุผล
วิ่งเข้าป่าล่ากวางทอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ พ.ค.๒๕๖๓