ความเมาแห่งตัณหา

ความเมาแห่งตัณหา
สิงวิญญาณ์เป็นทุนเดิม
เมาเหล้าเข้ามาเพิ่ม
ช่วยย่ำยีสติธรรม
สติถูกทำลาย
ความเลวร้ายเข้าครอบงำ
นี้คือเหตุก่อกรรม
นำทุกข์ภัยให้ตนเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ พ.ค.๒๕๖๓