แตกต่างกันคนละที่

สัตว์โลกมีภูมิชั้น
แตกต่างกันคนละที่
พวกเขาต่างก็มี
ปัจจัยสี่ที่ต่างกัน
มนุษย์อยู่สุธา
เทวดาอยู่สวรรค์
จะให้สองฝ่ายนั้น
เข้าใจกันย่อมยากเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ พ.ค.๒๕๖๓