ทุกอย่างในโลกนี้

ทุกอย่างในโลกนี้
ล้วนต้องมีความเปลี่ยนไป
คำพระท่านสอนไว้
ล้วนตกในอนิจจัง
อำนาจและเงินตรา
พรหม เทวาไม่อาจสั่ง
กฎแห่งอนิจจัง
ให้เป็นไปตามใจตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ พ.ค.๒๕๖๓