สุดท้ายไม่แตกต่าง

หม้อดินถูกปั้นไว้
จะเล็กใหญ่หรือหนาบาง
สุดท้ายไม่แตกต่าง
คือทั้งมวลล้วนแตกไป
ร่างกายที่เกิดมา
มิเลือกว่าของผู้ใด
ต่ำต้อยหรือยิ่งใหญ่
ล้วนแตกไปเหมือนกัน แล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ พ.ค.๒๕๖๓