อันความกรุณา

อันความกรุณา
กับปัญญาต้องคู่กัน
ถ้าหากมิเช่นนั้น
อาจนำภัยยิ่งใหญ่มา
เพราะคิดแต่สงสาร
โดยขาดการใช้ปัญญา
ทศกัณฐ์สิ้นชีวา
เพราะน้ำตาหนุมาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ พ.ค.๒๕๖๓