ชะตาคนทั้งมวล

ชะตาคนทั้งมวล
ล้วนผันผวนตามปัจจัย
ที่ตนได้ทำไว้
ทั้งเก่าใหม่ตามมาทัน
หนักแน่นไม่หวั่นไหว
ต่อสู้ไปตามเชิงชั้น
ต้องมีสักหนึ่งวัน
พบโชคดีถึงทีเรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ พ.ค.๒๕๖๓