บรรดาสัตว์ทั้งหลาย

บรรดาสัตว์ทั้งหลาย
เกิดเพื่อตายกันทั้งนั้น
สาเหตุวายชีวัน
ที่สำคัญสามสถาน
แก่-เจ็บติดตัวมา
นี้นักฆ่าตลอดกาล
อีกหนึ่งขาดอาหาร
นี้ทั้งฆ่าทั้งทารุณ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ พ.ค.๒๕๖๓