ความรู้และความดี

ความรู้และความดี
ปัจจัยสี่พอเลี้ยงตน
นักปราชญ์ว่าทุกคน
ต้องขวนขวายให้ได้มา
บางคนใจเกียจคร้าน
ชอบสำราญไม่คิดหา
ชีวิตย่อมไร้ค่า
ยามชรายิ่งตรอมใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ พ.ค.๒๕๖๓