มีครบสามประการ

อาวุธและเงินตรา
ทั้งปัญญาบริหาร
มีครบสามประการ
คุณอนันต์เกินคณา
ผู้คิดทำการใหญ่
โดยทั่วไปล้วนใฝ่หา
และยิ่งมีคุณค่า
หากสังคมเกิดร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ มิ.ย.๒๕๖๓