อวิชชาบังปัญญา

อวิชชาบังปัญญา
มีตัณหาจูงหน้าไป
นี้คือเหตุยิ่งใหญ่
สร้างทุกข์ภัยให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ มิ.ย.๒๕๖๓