ร่องรอยที่ขีดลงไปในวารี

ร่องรอยที่ใช้ไม้
ขีดลงไปในวารี
ไม่กี่วินาที
ก็สลายหายไปพลัน
ชีวิตมนุษย์นี้
ดูให้ดีก็อย่างนั้น
เวลาช่างแสนสั้น
เมื่อเทียบกันกับความตาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๓